Chiến tranh Đông Dương (1946 - 1954) chịu tác động của hai phe từ khi nào?

A.

Từ sau năm 1945.

B.

Từ năm 1945.

C.

Từ sau năm 1950.

D.

Từ năm 1950

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ sau năm 1950.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...