Chiến tranh cục bộ được tiến hành bằng lực lượng

A.

Quân đội Mĩ

B.

Quân đội Sài Gòn

C.

Quân đồng minh của Mĩ

D.

Tất cả các đáp án trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các đáp án trên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...