Chiến tranh cục bộ được tiến hành bằng lực lượng

A.

Quân đội Mĩ

B.

Quân đội Sài Gòn

C.

Quân đồng minh của Mĩ

D.

Tất cả các đáp án trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các đáp án trên

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...