Chiến tranh cục bộ được Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam trong những năm

A.

1959-1960

B.

1961-1965

C.

1965-1968

D.

1968-1972

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...