Chiến tranh cục bộ được Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam trong những năm

A.

1959-1960

B.

1961-1965

C.

1965-1968

D.

1968-1972

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1965-1968

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...