Chiến tranh cục bộ được Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam trong những năm

A.

1959-1960

B.

1961-1965

C.

1965-1968

D.

1968-1972

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1965-1968

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...