Chiến tranh cục bộ được Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam trong những năm

A.

1959-1960

B.

1961-1965

C.

1965-1968

D.

1968-1972

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...