Chiến thắng Việt Bắc năm 1947 của quân dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp phải chuyển từ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh sang

A.

phòng ngự.

B.

đánh phân tán.

C.

đánh tiêu hao.

D.

đánh lâu dài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

đánh lâu dài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...