Chiến thắng Tây Bắc đã phá một phần âm mưu gì của địch

A.

Âm mưu lập “xứ Mường tự trị”.

B.

Âm mưu lập “xứ Mèo tự trị”

C.

Âm mưu lập “xứ Thái tự trị”.

D.

Âm mưu uy hiếp căn cứ địa Việt Bắc

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...