Chiến thắng Tây Bắc đã phá một phần âm mưu gì của địch

A.

Âm mưu lập “xứ Mường tự trị”.

B.

Âm mưu lập “xứ Mèo tự trị”

C.

Âm mưu lập “xứ Thái tự trị”.

D.

Âm mưu uy hiếp căn cứ địa Việt Bắc

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Âm mưu lập “xứ Thái tự trị”.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...