Chiến thắng quyết định đến việc kí kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương là

A.

chiến thắng đông - xuân 1953 - 1954.

B.

chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

C.

chiến thắng Điện Biên Phủ.

D.

chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...