Chiến thắng quyết định đến việc kí kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương là

A.

chiến thắng đông - xuân 1953 - 1954.

B.

chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

C.

chiến thắng Điện Biên Phủ.

D.

chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...