Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A.

Chiến thắng Ấp Bắc

B.

Chiến thắng Bình Giã

C.

Chiến thắng Đồng Xoài

D.

Chiến thắng Ba Gia

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...