Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A.

Chiến thắng Ấp Bắc

B.

Chiến thắng Bình Giã

C.

Chiến thắng Đồng Xoài

D.

Chiến thắng Ba Gia

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiến thắng Bình Giã

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...