Chiến thắng nào sau đây đã đưa quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu động 1947
B. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
C. Cuộc chiến đấu ở các đô thị ở phía bắc vĩ tuyến 16
D. Chiến dịch Tay Bắc Thu Đông 1952
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...