Chiến thắng nào đã đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang miền Nam

A.

Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963)

B.

Chiến thắng Vạn Tường (18-8-1965)

C.

Chiến thắng ấp Bình Giã (2-12-1964)

D.

Thắng lợi trong các chiến dịch An Lão (Bình Định),Ba Gia (Quãng Ngãi),Đồng Xoài (Bình Phước),...xuân-hè 1965

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...