Chiến thắng nào đã đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang miền Nam

A.

Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963)

B.

Chiến thắng Vạn Tường (18-8-1965)

C.

Chiến thắng ấp Bình Giã (2-12-1964)

D.

Thắng lợi trong các chiến dịch An Lão (Bình Định),Ba Gia (Quãng Ngãi),Đồng Xoài (Bình Phước),...xuân-hè 1965

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...