Chiến thắng nào đã đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang miền Nam

A.

Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963)

B.

Chiến thắng Vạn Tường (18-8-1965)

C.

Chiến thắng ấp Bình Giã (2-12-1964)

D.

Thắng lợi trong các chiến dịch An Lão (Bình Định),Ba Gia (Quãng Ngãi),Đồng Xoài (Bình Phước),...xuân-hè 1965

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...