Chiến thắng nào của Liên Xô đã làm phá sản kế hoạch “chiến tranh chóp nhoáng” của Đức?

A. Chiến thắng Mat-xco-va.
B. Chiến thắng Béc Lin.
C. Chiến thắng Xtalingrat.
D. Chiến thắng Cuốc-xco.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...