Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam (7/5/1954) đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc của nước nào ở châu Phi ?

A.

Ai Cập

B.

Angôla

C.

Tuynidi

D.

Angiêri

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Angiêri

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...