Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại là :
"Trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc ... ... ... . người không đông nếu quyết tâm chiến đấu vì ... ... ... ..., có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế thì hoàn toàn có khả năng đánh bại mọi thế lực đế quốc hung bạo."
Hãy chọn cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong câu trên.

A.

có truyền thống yêu nước - chủ nghĩa xã hội.

B.

anh hùng - cuộc sống ấm no của nhân dân.

C.

nhỏ bé - dân tộc dân chủ.

D.

đất không rộng - độc lập tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

đất không rộng - độc lập tự do.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...