Chiến thắng Biên giới ta đã giải phóng được bao nhiêu dân?

A.

25 vạn dân.

B.

Trên 30 vạn dân.

C.

15 vạn dân.

D.

35 vạn dân

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...