Chiến thắng Biên giới ta đã giải phóng được bao nhiêu dân?

A.

25 vạn dân.

B.

Trên 30 vạn dân.

C.

15 vạn dân.

D.

35 vạn dân

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

35 vạn dân

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...