Chiến thắng Biên giới của ta đã giải phóng vùng biên giởi Việt - Trung từ Cao Bằng đến đâu?

A.

Đến Thất Khê.

B.

Đến Na sầm.

C.

Đến Đình Lập.

D.

Đến Lạng Sơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đến Đình Lập.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...