Chiến thắng Biên giới của ta đã giải phóng vùng biên giởi Việt - Trung từ Cao Bằng đến đâu?

A.

Đến Thất Khê.

B.

Đến Na sầm.

C.

Đến Đình Lập.

D.

Đến Lạng Sơn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...