Chiến thắng Biên giới của ta đã giải phóng vùng biên giởi Việt - Trung từ Cao Bằng đến đâu?

A.

Đến Thất Khê.

B.

Đến Na sầm.

C.

Đến Đình Lập.

D.

Đến Lạng Sơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đến Đình Lập.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...