Chiến thắng Biên giới của ta đã giải phóng vùng biên giởi Việt - Trung từ Cao Bằng đến đâu?

A.

Đến Thất Khê.

B.

Đến Na sầm.

C.

Đến Đình Lập.

D.

Đến Lạng Sơn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...