Chiến sĩ đánh bộc phá ở Đông Khê trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 được phong anh hùng là

A.

La Văn Cầu.

B.

Cù Chính Lan.

C.

Nguyễn Quốc Trị.

D.

Ngô Gia Khảm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...