Chiến sĩ đánh bộc phá ở Đông Khê trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 được phong anh hùng là

A.

La Văn Cầu.

B.

Cù Chính Lan.

C.

Nguyễn Quốc Trị.

D.

Ngô Gia Khảm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...