Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai chú trọng vào ngành kinh tế nào?

A.

Phát triển công - nông - thương nghiệp.

B.

Phát triển công nghiệp nặng.

C.

Phát triển công nghiệp nhẹ.

D.

Phát triển công nghiệp truyền thống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát triển công nghiệp nặng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...