Chiến lược kinh tế hướng nội chưa giải quyết được vấn đề gì?

A.

Nạn thất nghiệp.

B.

Sự mất cân đối giữa xuất và nhập khẩu.

C.

Quan hệ tăng trưởng với công bằng xã hội

D.

Nguồn vốn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quan hệ tăng trưởng với công bằng xã hội

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...