Chiến lược kinh tế hướng nội nhằm xây dựng nền kinh tế tự chủ, nhanh chóng xóa bỏ tình trạng gì?

A.

Tình trạng nghèo nàn.

B.

Tình trạng lạc hậu.

C.

Tình trạng nghèo nàn, lạc hậu

D.

Tình trạng thiếu vốn và nguyên liệu

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tình trạng nghèo nàn, lạc hậu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...