Chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam được tiến hành bởi hai đời Tổng thống?

A.

Chiến tranh đơn phương

B.

Chiến tranh cục bộ

C.

Chiến tranh đặc biệt

D.

Việt Nam hóa chiến tranh

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chiến tranh đặc biệt

Chiến tranh đặc biệt

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...