Chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam được tiến hành bởi hai đời Tổng thống?

A.

Chiến tranh đơn phương

B.

Chiến tranh cục bộ

C.

Chiến tranh đặc biệt

D.

Việt Nam hóa chiến tranh

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chiến tranh đặc biệt

Chiến tranh đặc biệt

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...