Chiến dịch Thượng Làơ kết thúc khi nào?

A.

Ngày 18 - 5 - 1953.

B.

Ngày 18 - 5 - 1952.

C.

Ngày 10 - 12 - 1952.

D.

Ngày 9 - 11 - 1952.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 18 - 5 - 1953.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...