Chiến dịch Thượng Lào bắt đầu từ khi nào?

A.

Từ ngày 18 - 5 - 1953

B.

Từ ngày 14 - 10 - 1952.

C.

Từ ngày 10 - 12 - 1952.

D.

Từ ngày 8 - 4 - 1953

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Từ ngày 8 - 4 - 1953

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...