Chiên dịch Tây Bắc đã giải phóng hoàn toàn tỉnh nào?

A.

Tỉnh Lai Châu.

B.

Tỉnh Yên Bái.

C.

Tỉnh Sơn La.

D.

Tỉnh Nghĩa Lộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tỉnh Nghĩa Lộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...