Chiến dịch nào dưới đây thể hiện cách đánh du kích ngắn ngày của ta?

A.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị

B.

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

C.

Chiến dịch biên giới thu - đông 1950

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...