Chiến dịch nào dưới đây là chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?

A.

Thượng Lào năm 1954.

B.

Điện Biên Phủ năm 1954.

C.

Việt Bắc thu - đông năm 1947.

D.

Biên giới thu - đông năm 1950.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...