Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản kế hoạch Rơve

A.

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947

B.

Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950

C.

Chiến dịch Hòa Bình 1951-1952

D.

Chiến dich Tây Bắc 1952

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...