Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản kế hoạch Rơve

A.

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947

B.

Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950

C.

Chiến dịch Hòa Bình 1951-1952

D.

Chiến dich Tây Bắc 1952

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...