Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm  phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ? 

A.

Chiến dịch biên giới thu đông 1950

B.

Chiến dịch Hòa Bình ,Tây  Bắc ,Thượng Lào (1951-1953)

C.

Chiến dịch Việc Bắc 1947

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...