Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm  phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ? 

A.

Chiến dịch biên giới thu đông 1950

B.

Chiến dịch Hòa Bình ,Tây  Bắc ,Thượng Lào (1951-1953)

C.

Chiến dịch Việc Bắc 1947

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...