Chiến dịch Hòa Bình đã giải phóng bao nhiêu đất đai?

A.

28000 km2 đất đai.

B.

2800km 2 đất đai.

C.

2000km2 đất đai.

D.

20000km 2 đất đai

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...