Chiến công nào của quân giải phóng tác động mạnh nhất đến nhân dân Mĩ

A.

Trận Vạn Tường (18 - 8 - 1965)

B.

Chiến công tiêu diệt quân Mỹ trong mùa khô 65 - 66

C.

Chiến công tiêu diệt quân Mỹ trong mùa khô 66 - 67

D.

Chiến công trong tết Mậu Thân (1968)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chiến công trong tết Mậu Thân (1968)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...