Chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi đó là:

A.

Các sản phẩm sữa, trứng.

B.

Nuôi trồng thủy sản.

C.

Chăn nuôi trâu, bò.

D.

Các sản phẩm sữa, trứng và nuôi trồng thủy sản hoặc chăn nuôi trâu, bò.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các sản phẩm sữa, trứng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...