Chiếm tỉ trọng cao nhất trong nguồn thịt của nước ta là :

A.

Thịt trâu.

B.

Thịt bò.

C.

Thịt lợn.

D.

Thịt gia cầm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...