Chiếm tỉ lệ lao động cao nhất hiện nay là

A.

Lao động hoạt động trong khu vực sản xuất vật chất

B.

Lao động hoạt động trong ngành dịch vụ

C.

Lao động hoạt động trong du lịch

D.

Lao động hoạt động trong khu vực không sản xuất vật chất nói chung

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lao động hoạt động trong khu vực sản xuất vật chất

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...