Chiếm tỉ lệ GDP lớn nhất trong cả nước đó là vùng kinh tế trọng điểm:

A.

Phía Bắc.

B.

Phía Nam.

C.

Miền Trung.

D.

Thủ đô Hà Nội.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...