Chiếm tỉ lệ GDP lớn nhất trong cả nước đó là vùng kinh tế trọng điểm:

A.

Phía Bắc.

B.

Phía Nam.

C.

Miền Trung.

D.

Thủ đô Hà Nội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phía Nam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...