Chiếm tỉ lệ đất chuyên dùng và đất ở thấp nhất hiện nay là?

A.

Trung du miền núi Bắc Bộ.

B.

Tây Nguyên.

C.

Bắc Trung Bộ.

D.

Duyên hải Nam Trung bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tây Nguyên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...