Chiếm 1/2 tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước là vùng:

A.

Trung du miền núi Bắc Bộ.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Đồng bằng sông Hồng.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...