Chia m gam hỗn hợp gồm một muối clorua kim loại kiềm và BaCl2 thành 2 phần bằng nhau. Hoà tan hết phần 1 vào nước rồi cho tác dụng với AgNO3 dư thu được 8,61g kết tủa. Phần 2, đem điện phân nóng chảy hoàn toàn thu được V lít khí ở anôt (đktc). Giá trị của V là:

A.

6,72 lít.

B.

0,672 lít.

C.

1,334 lít.

D.

13,44 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,672 lít.

nAgCl = 0,06 mol.

 Phần 1: Ag+ + Cl- AgCl↓    (1)

 Tổng số mol Cl- có trong mỗi phần là: nCl- = 0,06 mol.

Phần 2: Tại anôt: 2Cl- + 2e  Cl2    (2)

n = 0,03 mol  V = 0,672 lít (đktc).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...