Chia hỗn hợp X gồm glucozơ và mantozơ thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1: Hoà tan hoàn toàn vào nước rồi lấy dung dịch cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư được 0,02 mol Ag.

- Phần 2: Đun với dung dịch H2SO4 loãng. Hỗn hợp sau phản ứng được trung hoà bởi dung dịch NaOH, sau đó cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 0,03 mol Ag.

Số mol của glucozơ và mantozơ trong X lần lượt là:

A.

0,01 và 0,01.

B.

0,005 và 0,005.

C.

0,0075 và 0,0025.

D.

0,0035 và 0,0035.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,01 và 0,01.

Phần 1: 

Phần 2:

Từ (*) và (**)  a − b = 0,005  Trong hỗn hợp X có số mol mỗi chất là 0,01.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...