“Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người.” là một nội dung thuộc

A.

Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

B.

Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

C.

Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

D.

Nội dung về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...