“Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người.” là một nội dung thuộc

A.

Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

B.

Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

C.

Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

D.

Nội dung về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...