Chỉ trong một thời gian ngắn đến cuối tháng 6-1972 quân ta đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch là

A.

Quảng Nam,Đà Nẵng,Đông Nam Độ.

B.

Quảng Trị,Đà Nẵng,Tây Nguyên.

C.

Quảng Ngãi,Đà Nẵng,Đông Nam Bộ.

D.

Quảng Trị,Tây Nguyên,Đông Nam Bộ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...