Chỉ tính những sông dài 10km trở lên có nước chảy thường xuyên thì nước ta có bao nhiêu con sông?

A.

Có 2360 sông.

B.

Có 3260 sông.

C.

Có 3620 sông.

D.

Có 2630 sông.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...