Chỉ tiêu nào không thuộc hệ thông chỉ tiêu đánh giá chỉ số phát triển con người (HDI) của Liên Hợp Quốc (UNDP)?

A.

tốc độ tăng trưởng kinh tế.

B.

GNP (hoặc GDP) bình quân theo đầu người.

C.

chỉ số giáo dục (được tổng hợp từ chỉ số và tỉ lệ người lớn biết chữ và tổng tỉ lệ nhập học).

D.

tuổi thọ bình quân

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...